Budżet NASA na 2012

Propozycja prezydenta Propozycja Izby Reprezentantów Propozycja Senatu Końcowa wersja
Nauka $5016.8 $4504 $5100 $5090
Aeronautyka $569.4 $569.93 $501 $569.9
Technologie kosmiczne $1024.2 $375 $637 $575
Badania kosmosu $3948.7 $3649 $3775 $3770.8
Eksploatacja $4346.9 $4064 $4285 $4233.6
Edukacja $138.4 $138 $138.4 $138.4
Inne dziwne wydatki $3192 $3050 $3043 $2995
Wydatki Budowlane $450.4 $424 $422 $390
Inspektor Generalny $37.5 $36.3 $37.3 $37.3
RAZEM $18724.3 $16810.23 $17938.7 $17800

Jak widać z tabelki powyżej, końcowy budżet NASA to kompromis pomiędzy wersją izby reprezentantów i wersją senatu. To czego nie widać w tabelce to:

  • przyznanie funduszy na dokończenie budowy JWST, ale z poważnymi obostrzeniami – łączny koszt JWST musi zmieścić się w 8 miliardach $ albo projekt zostanie skasowany. Projekt będzie monitorowany i kongres będzie na bieżąco informowany o ewentualnych opóźnieniach i/lub przekroczeniach budżetu
  • w technologiach kosmicznych priorytetem ma być utrzymanie istniejących systemów i satelitów = nowe satelity NASA praktycznie nie dostaną żadnych pieniędzy
  • na CCDEV przyznano $406 milionów, ale tak na prawdę to tylko $306 jest do wydania, a pozostałe $100 może zostać wykorzystane dopiero po spełnieniu pewnych wymogów. W porównaniu z prezydenckim projektem zakładającym $850 milionów, to mniej niż połowa, ale lepsze to niż $312 milionów które zakładała wersja izby reprezentantów.
  • NASA została zobowiązana do zdefiniowania celów badania kosmosu które mają być znaczące z punktu widzenia nauki. Raport z celami ma być dostarczony do kongresu w ciągu 180 dni. Raport ma zawierać informacje o tym gdzie mają polecieć astronauci i po co.
  • utrzymanie ISS oraz demontaż promów kosmicznych i infrastruktury z nimi związanej jest bardzo kosztownym elementem budżetu NASA – 1/4 wszystkich pieniędzy jest na to poświęcona.
  • w budżecie przeznaczone są spore pieniądze na budowę rakiety SLS i pojazdu MPCV – $3.7 miliarda. 
  • Budżet na wydatki budowlane został obcięty poniżej wszelkich planów – najprawdopodobniej oznacza to że przebudowa KSC będzie przebiegała wolniej niż planowano. 
Marek Cyzio Opublikowane przez: