Następna dobra wiadomość o F-35

Rozpoczęto prace nad końcowym montażem pierwszego F-35 wyprodukowanego w Japonii w Nagoya. Będzie to jednocześnie piąty egzemplarz F-35 dla Japonii – pozostałe cztery są już w trakcie montażu w fabryce w Fort Worth, TX. Japonia planuje zakup 42 samolotów, ale liczba ta może się zwiększyć. 
Ciekawostką jest to że montownia w Nagoya jest „pionowa” – brakowało miejsca na zbudowanie montowni podobnej do tej w Fort Worth czy Cameria, więc zdecydowano się zbudować ją „pionowo” – samoloty zamiast przesuwać się poziomo między poszczególnymi stacjami, używają wind a stacje są na różnych piętrach. Ale poza tym drobiazgiem montownia jest identyczna do dwóch pozostałych.
Marek Cyzio Opublikowane przez: