Senat USA się wkurzył na NASA

Senat USA się wkurzył na NASA i wysłał subpoena (które Google Translate błędnie tłumaczy jako wezwanie sądowe) do NASA z żądaniem ujawnienia wszystkich dokumentów związanych z SLS/HLV. Senat (słusznie) uważa że decyzje o architekturze SLS/HLV zostały już dawno pojęte a NASA nie zakomunikowała ich jeszcze pomimo tego że jest do tego zobowiązana ustawą.

Aktualizacja – jest oficjalne potwierdzenie.

Marek Cyzio Opublikowane przez: