VSS Unity dziś latał


Ta smuga to niestety nie jakaś kondensacja ale wypuszczanie wody ze zbiornika balastowego. Celem było zbadanie zachowania się pojazdu przy zmieniającym się środku ciężkości – jako że w czasie lotu będzie się on zmieniał w trakcie wypalania się paliwa i zużywania podtlenku azotu, to VG zdecydowało się przetestować zachowanie pojazdu przy różnym położeniu środka ciężkości. Testowano też zachowanie się zaraz po odpieciu od WhiteKnight2 – wtedy to pojazd jest najcięższy a jednocześnie ma środek ciężkości przesunięty maksymalnie do tyłu i niewielką prędkość. Testy wypadły pomyślnie. 

Marek Cyzio Opublikowane przez: