X-37B

Warto przypomnieć że dziś szósta rocznica pierwszego startu X-37B. Był to także pierwszy start Atlasa V w konfiguracji 501 (pięciometrowy czopek, ale bez rakiet pomocniczych). X-37B przebywał wtedy w kosmosie raczej krótko (wylądował 3 grudnia 2010), ale w czasie ponad 7 miesięcy dokonał co najmniej czterech radykalnych zmian orbity wymagających delta V w okolicach 100 m/s. 
Co robi w kosmosie X-37B jest nadal ściśle tajne pomimo że od pierwszego startu upłynęło już sześć lat. Na pewno jednym z jego zadań jest badanie wpływu przebywania w przestrzeni kosmicznej na różne materiały. Ale trudno uwierzyć że jest to jego podstawowe zadanie. 
Zdjęcie powyżej przedstawia start Atlasa V z X-37B/OTV-1 – używałem wtedy jeszcze D90 z obiektywem 70-300. 
Marek Cyzio Opublikowane przez: