Dziś start Falcona 9 z misją CRS-2

Wczoraj wieczorem wyciągnięto F9 z hangaru:

Załadowano do kapsuły wszelkie szybko psujące się materiały:

I w nocy podniesiono F9 do pionowej pozycji:

Start za niecałe dwie godziny!

I jeszcze film z wytaczania i podnoszenia F9:

Marek Cyzio Opublikowane przez: